Üyelik Sözleşmesi

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin www.artiscollection.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.artiscollection.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları
www.artiscollection.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

2. İçerik Kullanımı

3. Sorumluluklar

3a. www.artiscollection.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve www.artiscollection.com’u geliştirmektir.

3.b. www.artiscollection.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.artiscollection.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Kullanıcı, www.artiscollection.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.artiscollection.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.artiscollection.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının www.artiscollection.com'dan yararlanması www.artiscollection.com tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.artiscollection.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.g. Kullanıcı , www.artiscollection.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.artiscollection.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz.

3.o Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahüt eder.

7. Tebligat Adresleri

7.a. www.artiscollection.com.tr sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının www.artiscollection.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine www.artiscollection.com'un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.artiscollection.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


İPEKYOLU TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 • Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un  11. Maddesi Uyarınca Başvuru sahibi olarak İPEKYOLU TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Şirket) müracaat ederek aşağıda sayılan taleplerde bulunabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca başvurunuzu talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz(30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Yöntemleri

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize Bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize Başvurular aşağıdaki yöntemi kullanarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz. 

 1. Şahsi Olarak Yapılacak Olan Başvuru: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese kimliğinizle birlikte bizzat gelerek,

 1. Noter Vasıtası ya da İadeli Taahhüt Posta İle Yapılacak Olan Tebligat: Aydınlatma metninde belirtmiş olduğumuz adrese tebligat göndererek,

Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından başkaca bir yöntem öngörülmesi halinde bu yöntem aracılığıyla başvurularınızı yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibi’ nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri alabilecektir.

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler (Tarafınıza Ait Bilgileri Doldurunuz.)

İsim: 

Soy isim:

TC Kimlik Numarası/Uyruk ve Pasaport Numarası varsa kimlik numarası (Yabancılar için):

Telefon Numarası:

E-posta:

Faks: 

Adres:

 

 Ziyaretçi

 Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar :………………………………………….

 Mevcut Çalışan

 İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşan

Tarih:…………………………………………………………..

 İş ortağı

 Müşteri 

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Çalıştığınız Firma ve pozisyon Bilgisi:…………………………………………………………….

………………………………………………………………………

 Diğer: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………


Kanun’un 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

Talep Numarası

Talep Konusu

Seçiminizi lütfen aşağıdaki boşluğa X koyarak belirtiniz. Ayrıca talebinize ilişkin olarak dilerseniz farklıca bir açıklama da ekleyebilirsiniz.

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz.

5

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.

6

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. 

7

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.

8

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından aynı Kanun’un 13’üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre (örneğin kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyor ve bunların düzeltilmesini istiyorsanız başvurunuz eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren bilgi  ve belgeler gibi) ilgili talebinizle ilgili olan, bu talebinizi tevsik eder bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir. 

Başvuru Cevabınızı Almak İstediğiniz Yöntemi Seçmenizden Memnun Oluruz.

 Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta yolu ile gönderilmesini istiyorum.

 Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Kanun’da belirtildiği üzere başvuru talebiniz tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde tarafınıza yukarıda seçmiş olduğunuz yöntem aracılığıyla dönüş yapılacaktır. 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi veya Pasaport Sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi veya yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi 

İmza :